Hvarska povjesnica traje već tisućljećima. Njezino bogatstvo i sadržaj rezultat su brojnih okolnosti i prednosti Hvara, od kojih kao najvažniju valja svakako izdvojiti nautički položaj hvarske luke. Naime, od samih početaka plovidbe na jedra, otok Hvar nalazi se u središtu uzdužnih i poprečnih plovidbenih putova Jadranom, a sama luka grada Hvara – zaštićena malim otocima i prirodno izvrsno oblikovana, brodovima je pružala sigurno utočište od pogubnih vjetrova.
Iz bogate povijesne pustolovine Hvara izdvajam najvažnije datume, tek kao okvir za prvo upoznavanje s prošlošću.

1. tisućljeće pr. K.

Na prostoru današnjega grada Hvara nalazi se najranije poznato naselje. Utemeljili su ga starosjedioci Iliri, a prostire se na obronku brda sa sjeverne strane gradskog trga (koji je tada bio mala uvala što je sezala sve do današnje katedrale). Na vrhu brda nalazi se pak jaka utvrda - gradina.

4. st. pr. K.
U Starom Gradu Grci s otoka Praosa utemeljili su grad PHAROS.

4.-3. st. pr. K.
Neki povjesničari pretpostavljaju da se u ovo vrijeme na mjestu današnjega grada Hvara nalazi grčki polis HERACLEA.


2.-5. st. po K.
Oko male uvalice, koja je kasnije nasuta i postala sadašnji gradski trg, nalazi se manje rimsko naselje i luka.

6.-7. st.
Hvar (LESNA) važna je vojno pomorska postaja unutar bizantske Dalmacije. Sam grad smješten je na prostoru oko današnjega gradskog trga, a s južne strane trga nalazi se utvrda.


8.-13. st.
Hvar (LESNA) gotovo je pusto mjesto. Pri dnu uvale, na mjestu današnje katedrale nalazi se benediktinski samostan sv. Marije.

11. st.
Otok Hvar je u sastavu hrvatske države

1278. g.
Pod utjecajem moćne Venecije, otočko središte premješta se iz Starog Grada u Hvar. Hvar tako postaje središte biskupije (koja obuhvaća otoke Hvar, Brač i Vis) i središte komunalne uprave.

1420. g.
Hvar (LESINA) ponovno je okupirala Venecija i njena vlast će potrajati sve 1797.g. U okviru mletačke države luka grada Hvara predstavlja glavnu vojno pomorsku postaju na Jadranu i važno tranzitno središte. Vrijeme je to kulturnoga razvitka Hvara, koji se temeljio na zemljoradnji, ribarstvu pomorstvu i trgovini. U ovom je razdoblju Hvar izgradio svoj prepoznatljivi urbani lik, te iznjedrio najviše duhovne vrijednosti (brojne pjesnike, dramatičare, povjesničare i teologe). Među ovim tečevinama svakako je najvažnije prvo građansko kazalište utemeljeno 1612.g.

1510. g., 6. veljače
Čudo u Hvaru! Mali drveni križić prokapao je krvlju.

1510. – 1514. g.
Na Hvaru traju vojni sukobi između plemića i pučana, koji će se okončati intervencijom Venecije.

1571. g.
Otok Hvar napali su Turci.

1579. g.
Eksplozija baruta u gradskoj tvrđavi izazvala je velika razaranja u gradu Hvaru.

1813.-1918. g.
Hvar je u sastavu Austrije. Ovo je razdoblje izrazitog pada gospodarskog i kulturnog života Hvara, koji će oživjeti tek krajem 19. st. s razvojem vinogradarstva.

1868. g.
Grupa uglednih Hvarana na čelu s tadašnjim biskupom dr. Jurjem Dubokovićem - osnovala je profesionalno turističko udruženje pod nazivom "Higijeničko društvo Hvar" kojemu je cilj bio promicanje i razvoj ugostiteljske ponude u gradu. Ovaj se datum uzima kao početak organiziranoga bavljenja turizmom u gradu.

1900. g.
Otvoren lječilišni hotel Carice Elizabete nastao na temeljima Kneževe palače – današnji hotel Palace.

1921.-1941. g.
Hvar je u sastavu Kraljevine Jugoslavije. Razdoblje je to siromaštva i iseljavanja Hvarana u prekomorske zemlje. Polagani razvitak turizma u Hvaru otvara međutim nove gospodarske perspektive. Osiguravaju se sredstva za razvoj turističkih usluga i ponude kao i veliku promidžbu Hvara. Tada je izgrađeno i gradsko kupalište koje se u ono vrijeme spominjalo kao najljepše na Jadranu.

1945.-1990. g.
Hvar se od malog provincijskog gradića pretvara u mondeno turističko ljetovalište što rezultira masovnim ljetnim rekreativnim turizmom.

1991. g.
Hvar je ponovno u svojoj domovini, slobodnoj i samostalnoj Republici Hrvatskoj. Za vrijeme Domovinskog rata Hvar organizirano nudi smještaj izbjeglima s ratnih područja.

2003. g.
Hvar u poslijeratnim godinama ponovno postaje «in» odredište mladih turista Europe, ostvareno je više od pola milijuna noćenja unatoč turističkoj recesiji u svijetu.

(M. Petrić) (www.tzhvar.hr)

PDFPDF