Naslovnica

1 Feb

natječaj za tajnika ZSUG Hvara

1.2.2020 u 16:02 comments

Natječaj za tajnika Zajednice sportskih udruga grada Hvara

Sukladno Statuta Zajednice sportskih udruga grada Hvara i odluke Izvršnog odbora Zajednice

donijete na sjednici 18.01.2020. godine, Zajednica raspisuje slijedeći

N A T J E Č A J

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi obavljanja poslova TAJNIKA/CE UDRUGE  

Vrsta zaposlenja: zaposlenje na određeno vrijeme

Podaci vezani uz oglas za zapošljavanje tajnika u „Zajednici sportskih udruga grada Hvara

Tajnik udruge - 1 izvršitelj

Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Jedriličarskog kluba Zvir, Oglasnoj ploči 24.01.2020.

i traje do 29.02.2020. godine.

Dokumentacija za natječaj predaje se u kuverti putem PTT na adresi Zajednica sportskih udruga grada Hvara, Put križa 2, 21450 Hvar za tajnika Zajednice sportske udruge grada Hvara u zatvorenoj omotnici s naslovom:

„Zajednica sportskih udruga grada Hvara“

Natječaj za zapošljavanje tajnika

Na poleđini omotnice mora biti navedeno ime i prezime kandidate te adresa stanovanja.

Nepravodobne prijave i prijave bez dokaza o ispunjenju uvjeta neće se razmatrati.

„Zajednica“ zadržava pravo poništiti Natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu za zaposlenje

Probni rad: 2 mjeseca

Opis poslova:

Popis radova tajnika „Zajednice sportskih udruga grada Hvara“:

Izrada dokumentacije za funkcioniranje „Zajednice“:

Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava,

Pravilnik o načinu isplate dodijeljenih sredstava,

Pravilnik o kontroli trošenja dodijeljenih sredstava.

Izrada Dokumentacija za natječaje zajednice (financiranje projekata klubova/udruga):

Izrada natječajne dokumentacija,

Izrada dokumenata za prijavu programa.

Provjera predane natječajne dokumentacije (financiranje projekata klubova):

Formalna provjera predane dokumentacije,

Priprema izvještaja za Odbor za dodjelu sredstava.

Priprema dokumentacije za isplatu dodijeljenih sredstava:

Priprema dokumentacije vremenske dinamike isplate na temelju zaprimljenih zahtjeva klubova,

Priprema dokumentacije za isplatu.

Kontrola trošenja dodijeljenih sredstava:

Provjera dostavljene dokumentacije klubova o trošenju dodijeljenih sredstava,

Izrada izvješća o djelovanju klubova s obzirom na trošenje dodijeljenih sredstava (usklađivanje

financijskih izvješća,…).

Dokumentacija za sudjelovanje „Zajednice“ na natječajima:

Informiranje o javnim natječajima za financiranje sportskih aktivnosti zajednica i klubova

(županija, HOO, ministarstva, središnji državni ured za sport, EU fondovi…..ostali natječaji),

Priprema natječajne dokumentacije za sudjelovanje na javnim natječajima.

Opći poslovi:

Usklađenje djelovanja „Zajednice“ sa zakonskom regulativom,

Održavanje kontakata s drugim subjektima (gradovi, općina, županija, ostale zajednice, klubovi.

Sudjelovanje na događajima koje organiziraju klubovi članovi „Zajednice“,

Provedba natječaja za najsportaša/sportašicu/kluba godine u grada Hvara,

Suradnja za stručnjacima za vođenje knjigovodstva,

Osmišljavanje i unapređenje djelovanja „Zajednice“:

Osmišljavanje novih programa: liječnički pregled za djecu, stipendiranje sportaša,…

Organizacija prezentacije djelovanja klubova povodom Dana općine/Olimpijskog dana/početka

školske godine/…. ,

Sufinanciranje i pomoć u organizaciji turnira i ostalih manifestacija… ,

 

Organizacija stručnih predavanja: sportski psiholozi, prehrana sportaša, poznati treneri, poznati

sportaši.

Izrada izvješća o djelovanju „Zajednice“ (mjesečna, kvartalna, godišnja)

i ostale poslove koje dobije od nadređenog Predsjednika ZSU grada Hvara

Ostalo prema potrebi

Provjera znanja i sposobnosti:

Svi kandidati koji zadovoljavaju propisane Opće i Posebne uvjete bit će pozvani na razgovor pred

komisijom.

Obavijest o održavanju razgovora dostavit će se kandidatu elektroničkom poštom koja je navedena

na prijavnom listu najkasnije pet dana prije termina.

Dostaviti:

1. Internetska stranica grada Hvara

2. Pismohrana ZSU grada Hvara

Razina obrazovanja:

VSS ili VŠS

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Radno iskustvo: 1 godina

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: pola radnog vremena ili puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Poslodavac: ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA HVARA

Kontakt : Nikša Ive  mob: 0989802181

pismena zamolba: Zajednica sportskih udruga grada Hvara, PUT KRIŽA 2, 21450 HVAR

Ostale informacije:

obvezni probni rad od dva mjeseca. Poslodavac: Zajednica sportskih udruga grada Hvara. Od

kandidata se očekuje da će savjesno i odgovorno obavljati poslove tajnika Zajednice sportskih

udruga grada Hvara utvrđene člankom 44. i 45. Statuta Zajednice. Kandidati za prijam na radno

mjesto moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Opći uvjeti:

- punoljetnost - hrvatsko državljanstvo Stručni uvjeti za prijam u službu: - 1 godina radnog iskustva

na odgovarajućim poslovima - poznavanje rada na računalu - poznavanje jednog stranog jezika

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

• životopis, • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili

domovnice) • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original diplome ili ovjerena preslika),

• elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO ili presliku, • uvjerenje

nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

• vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju stranog jezika.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije

donošenja rješenja o prijmu u službu. Preslike ili kopija traženih priloga (osim diplome) ne moraju biti

ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno

vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente. Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se

samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u

natječaju. Izvršni odbor utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju

formalne uvjete te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat

koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Mogu se javiti i umirovljenici kao i osobe na Ugovor o djelu.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će o tome pisano obaviješteni. Prijave

s potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno s danom 29.02.2020.

 

Prijave se podnose na adresu: Zajednica sportskih udruga grada Hvara, Za natječaj - tajnik.

31 Dec

Nagrađeni jedriličari za Laser Europa Cup Hvar 2018

31.12.2019 u 18:12 comments

Svečano zatvaranje 43. Međunarodne novogodišnje regate Laser Europa Cup Hvar 2019 održano je danas u 18:00 sati u Arsenalu.

Potpredsjednik EurILCA-e Zlatko Jakelić dijelio je medalje najboljim jedriličarima u ukupnom poretku Europa Cupa za 2019. godinu.

Evo i nagrađenih na hvarskoj regati:

LASER STANDARD OVERALL

 1. Alec CVINAR, Croatia
 2. Ivan ZHUKALIN, Ukraine
 3. Stipe GAŠPIĆ, Croatia

LASER STANDARD UNDER 21

 1. Stipe GAŠPIĆ, Croatia

LASER STANDARD BOYS UNDER 19

 1. Ilija MARKOVIĆ, Croatia

LASER RADIAL OVERALL

 1. Roko STIPANOVIĆ, Croatia
 2. Lin PLETIKOS, Slovenia
 3. Sandra LULIĆ, Croatia

LASER RADIAL FEMALE OVERALL

 1. Lin PLETIKOS, Slovenia
 2. Sandra LULIĆ, Croatia
 3. Ursula BALAS, Croatia

LASER RADIAL GIRLS UNDER 21

 1. Lin PLETIKOS, Slovenia

LASER RADIAL GIRLS UNDER 19

 1. Ursula BALAS, Croatia

LASER RADIAL GIRLS UNDER 17

 1. Petra MASTELIĆ, Croatia

LASER RADIAL MALE OVERALL

 1. Roko STIPANOVIĆ, Croatia

LASER RADIAL BOYS UNDER 19

 1. Roko STIPANOVIĆ, Croatia

LASER RADIAL BOYS UNDER 17

 1. Andrew VERDYSH, Ukraine

LASER 4.7 OVERALL

 1. Nikola GOLUBOVIĆ, Montenegro
 2. Joao PONTES, Portugal
 3. Dutra LEONOR, Portugal

LASER 4.7 BOYS UNDER 18

 1. Nikola GOLUBOVIĆ, Montenegro

LASER 4.7 BOYS UNDER 16

 1. Nikola GOLUBOVIĆ, Montenegro

LASER 4.7 GIRLS UNDER 18

      1. DutraLEONOR, Portugal

LASER 4.7 GIRLS UNDER 16

 1. Lea RAKOVAC, Croatia

30 Dec

Navigacijska regata

30.12.2019 u 16:12 comments

Navigacijska regata u klasi Optimist za Memorijal Zdenka Roića održati će se sutra u 12:00 sati u hvarskoj luci.

Nagrade:

 • JEDRO za pobjednika memorijala (sva jedrenja bez odbacivanja)
 • TENDA za pobjednika navigacijskog jedrenja

30 Dec

Nagrađeni jedriličari u klasi Optimist

30.12.2019 u 16:12 comments

UKUPNI PLASMAN

 1. ROKO ČEPIĆ ZOKIĆ, JK OMIŠ
 2. MARIN LJUBIČIĆ, JK LABUD SPLIT
 3. DMYTRO KARABADZHAK, SC ZATOKA, UKRAINE

UKUPNI PLASMAN ZA DJEVOJKE

 1. AURORA PALKO, JK SPLIT
 2. NORA GOTOVAC, JK SPLIT
 3. LUCIJA DOMAZET, JK SPINUT SPLIT

UKUPNI PLASMAN ZA NATJECATELJE DO 12 GODINA

 1. DANYI L MYKHAILICHENKO, YC ODESSA, UKRAINE
 2. SVIATOSLAV MADONICH, SC ZATOKA, UKRAINE
 3. AUGUST SOBCZAK,  SZKWAL LEGIONOWO, POLAND

UKUPNI PLASMAN ZA DJEVOJKE DO 12 GODINA

 1. NINA MARUŠIĆ, JK ZVIR HVAR
 2. MARTA LOLIĆ, JK SPLIT
 3. MARTA TUDOR, JK ZVIR HVAR

UKUPNI PLASMAN ZA NATJECATELJE JK ZVIR-a

 1. NINA MARUŠIĆ
 2. DANICA VUČETIĆ
 3. MARTA TUDOR

NAJMLAĐI NATJECATELJ       
IGNACY SOBCZAK, SZKWAL LEGIONOWO, POLAND

NAJMLAĐA DJEVOJKA
LILIANA DYMAKOVA, YC VYSOKE MYTO, CZECH REPUBLIC

POSEBNE NAGRADE

 • Najbolji u ukupnom poretku: JARBOL / ROKO ČEPIĆ ZOKIĆ JK OMIŠ
 • Najbolji strani natjecatelj: JEDRO / DMYTRO KARABADZHAK, SC ZATOKA, UKRAINE
 • Najbrojniji tim: TENDA / JK SPLIT (9 jedriličara)
 • Najmlađi natjecatelj koji je dovršio barem 1 plov: JEDRO / IGNACY SOBCZAK, SZKWAL LEGIONOWO, POLAND